• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Certifikáty

- Systém manažérstva spoločenskej zodpovednosti organizácií splňajúci požiadavky ČSN 01 0391:2013 v odbore: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika / špecializovaná nemocnica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti; výkon pracovnej zdravotnej služby.

- Systém manažérstva kvality spĺňajúci požiadavky STN EN ISO 9001:2016 v odbore: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika / špecializovaná nemocnica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti; výkon pracovnej zdravotnej služby.


- Systém environmentálneho manažérstva spĺňajúceho požiadavky STN EN ISO 14001:2016 v odbore: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika / špecializovaná nemocnica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti; výkon pracovnej zdravotnej služby.

- Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spĺňajúci požiadavky STN OHSAS 18001:2008 v odbore: prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia druhu poliklinika / špecializovaná nemocnica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie zdravotnej starostlivosti; výkon pracovnej zdravotnej služby.

 

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »