• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Náš tím

Pracovná zdravotná služba NOVAPHARM, s.r.o. sa opiera o vysoko erudovanú a kvalitnú základňu vlastných lekárov a zariadení širokej palety medicínskych odborov zvyšujúcich kvalitu jej výstupov v oblasti prevencie poškodenia zdravia z práce. Spoločnosť disponuje širokým kolektívom interných pracovníkov verejného zdravotníctva v rámci celej Slovenskej republiky.

Pre zabezpečenie výkonu má pracovná zdravotná služba NOVAPHARM, s.r.o. vytvorení tím odborníkov zložený v zmysle vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Ambulancie:

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »