• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Aké sú pre pozitíva zo zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov?

Priamy benefit: úspora z odstránenia, alebo zníženia :

 • nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov
 • zdravotných rizík  poškodenia zdravia pri práci
 • pracovných úrazov/chorôb z povolania

Nepriamy benefit: 

 • zvýšenie kvality a produktivity práce
 • výhodnejšia pozícia na trhu
 • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast  

Nepeňažitý benefit:

 • zníženie fluktuácie
 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • dobrý pocit pri práci vo firme
 • antistresový účinok
 • efektívnejšia komunikácia pri zvyšovaní kvantity a kvality vykonávanej práce  

Benefit pre zamestnanca:

 • vyšší a kvalitnejší pracovný výkon – vyšší zárobok vášho zamestnanca
 • zvýšenie pracovného potenciálu vašich zamestnancov
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »