• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Neurologické oddelenie

Oddelenie začalo svoju činnosť v máji 1991. Okrem diagnostiky a liečby širokého spektra neurologických ochorení – nádorov nervového systému, záchvatovitých ochorení ako je epilepsia, migréna, ochorení svalového aparátu, degeneratívnych ochorení, zápalových ochorení nervového systému, cievnych mozgových príhod, sa oddelenie vyprofilovalo ako pracovisko so zameraním na diagnostiku a liečbu ochorení pohybového aparátu, osobitne chrbtice.

Oddelenie v súčasnosti disponuje celkovým počtom lôžok 28. V prípade záujmu ponúkame pacientom možnosť ubytovania v nadštandardných 2, 3 a 4 lôžkových izbách. Izby sú vybavené sprchou, WC, TV a WIFI pripojením. Pre náročnejších pacientov máme k dispozícii aj 1 lôžkovú VIP izbu.

Na oddelení realizujeme okrem základných diagnosticko-terapeutických postupov, vyšetrenie likvoru lumbálnou punkciou a pre pacientov sú počas hospitalizácie dostupné neurofyziologické vyšetrenia EEG - elektroencefalografia, EMG – elektromyografické vyšetrenie, EP - evokované potenciály zrakové, kmeňové, RDG, CT vyšetrenie, denzitometria a vyšetrenie MR. Na MR vyšetrenie odosielame pacientov predovšetkým na MR pracovisko na polikliniku ProCare, a.s., EUROMEDIX, na Betliarskej ulici, kde majú naši pacienti vyčlenené prednostné termíny na vyšetrenie.

Počas hospitalizácie poskytujeme pacientom komplexnú rehabilitačnú starostlivosť. V liečbe ochorení medzistavcových platničiek, v indikovaných prípadoch, využívame v spolupráci s RDG oddelením možnosť periradikulárnej terapie aplikáciou ozónu pod CT kontrolou.

Príjemný pobyt Vám želá kolektív pracovníkov Neurologického oddelenia Železničnej nemocnice a polikliniky v Bratislave, NOVAPHARM, s.r.o.

Prílohy

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »