• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Oddelenie jednodňovej chirurgie

Oddelenie jednodňovej chirurgie

Chirurgické oddelenie ŽNaP Bratislava začalo svoju činnosť v auguste roku 1991. Postupne sa vyprofilovalo predovšetkým ako pracovisko so zameraním na miniinvazívnu chirurgiu. Ročne sa vykonávalo viac ako 1000, prevažne plánovaných operácií. Asi 60% z nich tvorili laparoskopické výkony.

V októbri 2008 sa chirurgické oddelenie transformovalo na pracovisko jednodňovej chirurgie. Samozrejmosťou bolo splnenie všetkých kritérií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi – predovšetkým splnenie požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie pracoviska jednodňovej chirurgie a následné uzatvorenie zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Zdravotnú starostlivosť poskytujeme v odboroch chirurgia, ortopédia, urológia a gynekológia v rozsahu Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti, číslo: 06937/2006 zo dňa  30.01.2006. Výkony realizujeme v rozsahu zmlúv s jednotlivými zdravotnými poisťovňami: Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Spoločnou zdravotnou poisťovňou a so zdravotným poisťovňami Dôvera,  Apollo a Union. Ďalej realizujeme aj výkony nad rámec zmlúv so zdravotnými poisťovňami na priamu platbu pacienta.

Pokračujeme v dlhoročnej tradícii poskytovania miniinvazívnej chirurgie, ale v nových podmienkach (pobyt na lôžku od niekoľko hodín až do 4 dní, prijateľné doplatky za nadštandard podľa aktuálneho cenníka JDCH) modernej a neustále sa rozvíjajúcej jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom jednodňovej chirurgie je vykonávanie moderných miniinvazívnych operácií, po ktorých je možné pacienta po  nevyhnutnom pobyte na lôžku prepustiť do domáceho ošetrenie. Výhodou je zníženie nákladov na liečbu pacienta, zníženie rizika infekcie nemocničnými kmeňmi baktérií, ako aj to, že pre pacienta a jeho rodinu predstavuje väčší komfort  pred operáciou i po nej. Uvedený štýl práce okrem toho  umožňuje dosahovať krátku ošetrovaciu dobu a skracuje obdobie práceneschopnosti. Pacientov, ktorí si vyžadujú dlhšiu pooperačnú starostlivosť riešime v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Ružinov.

Najčastejšie operačné výkony sú: operácie žlčníka, apendixu, prietrží – slabinových, pupočných a prietrží v rane, kŕčových žíl, hemoroidov, análnych fisúr a fistúl, vybrané operácie ruky, odstraňovanie kožných a podkožných nádorov.

Ortopedické operácie: artroskopické výkony v kolene, členku, ramene, lakti, extrakcie osteosyntetického materiálu atď.

Gynekologické operácie: kyretáže, operácie Bartolinskej žlazy, konizácie, kolpoperineoplastiky, sterilizácie atď.

Naším prvoradým zámerom je spokojnosť pacienta. O pacientov sa stará kvalifikovaný personál – lekári, zdravotné sestry, inštrumentárky a ošetrovatelia. Ponúkame individuálnu odbornú starostlivosť, moderné prístrojové vybavenie, vysoký hygienický štandard, nadštandardne vybavené izby, realizáciu operačného výkonu do 30 kalendárnych dní od dátumu objednania.

Bližšie informácie Vám poskytnú v chirurgickej ambulancii: 02/3914 3218

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »