• Rýchla a dostupná zdravotná starostlivosť

  minimálne čakacie doby a ľahká dostupnosť polikliniky

 • 35 rôznych lekárskych odborností

 • lôžkové oddelenie

  neurologické oddelenie

 • 4 odbory jednodňovej zdravotnej starostlivosti

  chirurgia, plastická chirurgia, gynekológia a ortopédia

 • Špičkové oddelenie prenatálnej genetiky

 • Pracovná zdravotná služba

Oddelenie klinickej genetiky

Oddelenie klinickej genetiky

RÝCHLA PRENATÁLNA GENETICKÁ DIAGNOSTIKA
Pracovisko je vybavené modernými prístrojmi, všetci pracovníci sú skúsení, majú ukončené špecializované vzdelanie vo svojom odbore.

Pracovisko je členené na ambulantnú a laboratórnu časť.

Laboratórna časť

Laboratórium tkanivových kultúr

 • kultivácia lymfocytov periférnej krvi
 • kultivácia buniek plodovej vody

Použitím moderných kultivačných médií, jednorázového materiálu, kvalitných prístrojov dosahujeme štandardne kvalitné výsledky a skracujeme dobu vyšetrovania.

Laboratórium DNA diagnostiky

 • rýchla prenatálna genetická diagnostika zmien počtu chromozómov pomocou metódy QF PCR (výsledok do troch dní).

Túto metódu je možné v indikovaných prípadoch využiť aj pri vyšetrení iných materiálov (bunky periférnej krvi, bunky choriových klkov pri reprodukčných stratách).

Ambulantná časť

 • Ambulancia klinickej genetiky
 • Ambulancia špecializovanej prenatálnej starostlivosti
 • Ambulantná 1-dňová gynekologická starostlivosť
 • Klinicko – genetické vyšetrenie, genetická konzultácia (v celom rozsahu odboru v spolupráci so špecializovanými laboratóriami v Slovenskej republike a v zahraničí).

Personál sa vzhľadom k profilácii  (klinická genetika, gynekológia I, st., gynekológiaII.st., materno – fetálna medicína, ultrasonografia) zameriava na reprodukčnú medicínu  - neplodnosť, opakované potrácanie, geneticky rizikové tehotenstvo. Tieto služby, ktoré sú hradené všetkými zdravotnými poisťovňami poskytujeme komplexne, s krátkymi čakacími dobami na vyšetrenie a krátkymi čakacími lehotami na výsledky.

Jednodňová gynekologická ambulantná starostlivosť

V rámci jednodňovej ambulantnej gynekologickej starostlivosti uskutočňujeme odbery plodovej vody – amniocentézu s vysokoerudovanými pracovníkmi (7 tisíc odberov). Po výkone pacientka oddychuje na lôžku v dvojposteľovej izbe s klimatizáciou, odchádza 3 hodiny po výkone domov. Výsledok rýchlej prenatálnej diagnostiky oznamujeme telefonicky do 3 dní (spravidla 24 hod. po odbere plodovej vody). Súčasťou tejto starostlivosti je ultrazvukové morfologické vyšetrenie plodu.
 
CENNÍK NADŠTANDARTNÝCH LIEČEBNÝCH VÝKONOV
(Zmluvné ceny s DPH sú platné od 1.1.2013)
ODDELENIE KLINICKEJ GENETIKY
Popis služby Cena v EUR
Rýchla prenatálna genetická diagnostika 300,00 €
Stanovenie chromozómov plodu z krvi tehotnej (PRENASCAN),
vrátane klinicko-genetického vyšetrenia rodiny.
500,00 €
 
V spolupráci s firmou GENETON s.r.o. zabezpečujeme genetickú konzultáciu v tehotnosti spolu so stanovením pohlavia plodu z krvi matky.
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Za zdravotné výkony indikované lekárom u nás nič neplatíte
 • Stabilný tím skúsených lekárov
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Moderné technické vybavenie
 • Výsledky vyšetrení v deň vyšetrenia
 • Elektronická zdravotná karta
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Bratislava je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »