EKG - Elektrokardiografia

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, prízemie, modrý blok, č.d. 11, 02 / 3914 3209

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:30 hod.