FRO - Klasické masáže, sauna

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, suterén, blok B,

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok: 07:15 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:15 hod. – 14:00 hod.