MUDr. Elena Szigetiová

ProCare Trnavské mýto, ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 5. poschodie, modrý blok , č.d. 621, 02 / 3914 3539

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
  Odbery Ordinačná doba
kuratíva

Ordinačná doba
Preventívne prehliadky
a administratíva

Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 10:30 hod. 07:30 hod. – 14:45 hod.  
Piatok: 07:30 hod. – 10:30 hod. 07:30 hod. – 14:45 hod.  

 

PN od 01. 04. 2019 zastupuje MUDr. Jana Ontková 5.poschodie, modrý blok, č. dverí 521