MUDr. Eva Gašparová

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 2.poschodie, blok C, č.d. 236, 02 / 3914 3246

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:30 hod.