MUDr. Ivan Buran, PhD.

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 7.poschodie, blok D, č.d. 714, 02 / 3914 3237

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:00 hod. – 13:00 hod.