MUDr. Liliya Mičulíková MPH., Primár - úsek fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia Pro Care

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 1. poschodie, blok B, č.d. 116, Ella Shapovalová administrátor FBLR ambulancie - 02/39143233

ORDINAČNÉ HODINY
                                                                                                                                      
Pondelok:  MUDr. Šmida 07:30 hod. – 14:30 hod.
Utorok:  MUDr. Mičulíková 07:30 hod. – 14:30 hod.
Streda:  MUDr. Šmida 07:30 hod. -- 14:30 hod.

Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.