MUDr. Martin Senárik

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 1. poschodie, blok B, č.d. 118, 02 / 3914 3207

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Streda: 08:30 hod. – 15:30 hod.