MUDr. Martin Šmida

, 02 / 3914 3205

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Streda: 07:30 hod. – 14:30 hod.