MUDr. Miluša Turáková

ProCare Trnavské mýto, ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 7. poschodie, červený blok , č.d. 717, 02 / 3914 3203

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.  
Piatok: 07:30 hod. – 13:30 hod.