MUDr. Patrícia Tropek - Slovinská 16, Bratislava 821 04

Slovinská 16, Bratislava 821 04, 02 / 3914 3232

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok 07:00 hod. – 11:00 hod.
Utorok - Štvrtok: 14:00 hod. – 16:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 16:00 hod.