MUDr. Sylvia Remišová - diab.

ProCare Trnavské mýto, ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 1. poschodie, modrý blok , č.d. 113, 02 / 3914 3221

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Štvrtok: 07:45 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:45 hod. – 13:45 hod.