MUDr. Tatiana Mikulíková

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 2.poschodie, blok C, č.d. 238, 02 / 3914 3247

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.