NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, MUDr. Katarína Tichá

Piešťanská 5, 915 01, Nové Mesto nad Váhom, 032 / 382 1116

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 15:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 14:00 hod.