NOVÉ ZÁMKY, MUDr. Filip Jozef Arpáš

Námestie republiky 1, 940 01, Nové Zámky, 035 / 382 1120

ORDINAČNÉ HODINY
 

Pondelok - Streda:

Štvrtok:

07:00 hod. – 15:00 hod.

12:00 hod. - 18:00 hod.