PhDr. Klimeková Anna

ProCare Trnavské mýto, ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 5. poschodie, modrý blok, č. dverí 512,

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:00 hod. – 15:00 hod.
Piatok: 07:00 hod. – 14:00 hod.

Dopravný, pracovný a poradenský psychológ, poradenstvo pre vodičov a psychologické vyšetrenie, krízová intervencia