Spirometria

ProCare Trnavské mýto, ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 5. poschodie, žltý blok , č.d. 507, 02 / 3914 3249

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Utorok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.