Stacionár

ŽNaP Šancová 110, Bratislava 831 04, 7.poschodie, blok D, 02 / 3914 3311

ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 13:00 hod. – 13:30 hod.
Pondelok: 07:30 hod. – 14:45 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:45 hod.