ŠTÚROVO, MUDr. Terézia Vykukelová

Železničný rad 14, 943 02, Štúrovo, 035 / 382 1124

ORDINAČNÉ HODINY
Pondelok: 13:00 hod. – 15:00 hod.
Utorok: 06:30 hod. – 13:00 hod.
Štvrtok: 06:30 hod. – 13:00 hod.