• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Ambulancie a ordinačné hodiny

Ordinačné hodiny NOVAPHARM, s.r.o., Železničná poliklinika Zvolen

Externé ambulancie všeobecných lekárov

Brezno - MUDr. Ján Pančík

ČSA 60/12 Brezno

Tel. číslo sestra: 048 / 611 5099, e-mail sestra: prakticky1.br@novapharm.sk
e-mail lekár: pancik.jan@procare.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
 Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 13:15 hod.
 Piatok: 07:30 hod. – 12:00 hod.

 

Chirurgická ambulancia

MUDr. Emil Šramko; MUDr. Milan Mańkoš; MUDr. Roman Orlický

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, prízemie č.d. 37

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2122 , e-mail sestra: chirurg.zv@novapharm.sk; vaclavikova.monika@procare.sk
Tel. číslo lekár: 045 / 229 2122 ,


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok: 07:30 hod. – 14:00 hod.
Streda:                    07:30 hod. – 14:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 14:00 hod.

 

Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia

MUDr. Branislav Oltus

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2176, e-mail sestra: mackovova.margita@procare.sk
e-mail lekár: oltus.branislav@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok: 07:30 hod. – 15:00 hod.
Streda: 07:30 hod. – 12:00 hod.

 

MUDr. Helena Petková

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 6492, e-mail sestra: fro.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: petkova.helena@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:20 hod. – 14:40 hod.
Piatok: 07:20 hod. – 14:00 hod.

 

Interné ambulancie

MUDr. Helena Hukelová

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 1. posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 391 3105, e-mail sestra: interna2.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: hukelova.helena@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Utorok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Streda: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:30 hod.

 

Kardiologická ambulancia

MUDr. Miloš Štefánik Neordinuje od 03.07.2017

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 1. posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2116, e-mail sestra: kardio.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: stefanik.milos@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:00 hod. – 16:30 hod.

 

Dovolenka: 03.07.2017

Neurologické ambulancie

MUDr. Jeanetta Stejskalová

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 4.posch. č.d. 415

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2147 , e-mail sestra: neurolog1.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: stejskalova.jeanetta@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:30 hod. – 13:00 hod.
Pondelok: 07:00 hod. – 15:00 hod.
Streda: 13:00 hod. – 15:00 hod.
Piatok: 07:00 hod. – 15:00 hod.

 

MUDr. Michaela Šípková

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 2.posch. č.d. 216

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2139, e-mail sestra: neurolog.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: sipkova.michaela@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 11:30 hod. – 12:00 hod.
Pondelok - Piatok:   08:00 hod. – 12:00 hod.

 

Očná ambulancia

MUDr. Hedviga Móciková

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 2.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2132 , e-mail sestra: ocne.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: durdjakova.hedviga@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 13:00 hod. – 13:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 15:00 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:00 hod.

 

ORL ambulancia

MUDr. Lýdia Kuviková

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 2.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2130 , e-mail sestra: orl.zv@novapharm.sk ; orl1.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: kuvikova.lydia@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY

Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod., 
Sterilizácia 12:30 hod. - 13:00 hod.

Pondelok: 07:00 hod. – 14:30 hod.
Utorok: 07:00 hod. – 12:00 hod.
Streda: 08:30 hod. – 14:30 hod.
Štvrtok: 07:00 hod. – 15:30 hod.
Piatok: 07:00 hod. – 12:00 hod.

 

Ortopedická ambulancia

MUDr. Branislav Oltus

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2176, e-mail sestra: mackovova.margita@procare.sk
e-mail lekár: oltus.branislav@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Utorok: 07:30 hod. – 16:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod. – 15:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 14:00 hod.

 

MUDr. Jozef Breznický

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2176


ORDINAČNÉ HODINY
 
Streda: 13:30 hod. – 18:00 hod.
   
   

 

Pnemulogická a ftizeologická ambulancia

MUDr. Helena Hukelová

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 1. posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 391 3105, e-mail sestra: interna2.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: hukelova.helena@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.

 

Stomatologické ambulancie

MDDr. Pavlo Kutskir

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen

Tel. číslo sestra: 045 / 229 5031, e-mail sestra: hajnalova.olga@procare.sk
e-mail lekár: kutskir.pavlo@procare.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Utorok:                       07:30 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod. – 14:00 hod.

 

MUDr. Mária Sliacka

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen, 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2170, e-mail sestra: zubne3.zv@novapharm.sk
e-mail lekár: sliacka.maria@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 12:00 hod.

 

MUDr. Kristína Wagnerová

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen , 3.posch. č.d.

Tel. číslo sestra: 045 / 229 2172
e-mail lekár: wagnerova.kristina@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok, Utorok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Streda: 07:30 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:00 hod.

 

MUDr. Nadiia Kutskir

Železničná poliklinika J. Jiskru 8, 960 01 Zvolen

Tel. číslo sestra: 045 / 229 3026, e-mail sestra: kutskir.nadiia@procare.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:00 hod. – 12:30 hod.
Pondelok - Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:30 hod.

 

Externé stomatologické ambulancie

Lučenec - MUDr. Tibor Chebeň

Erenburgova 1, Lučenec

Tel. číslo sestra: 047 / 229 2450, e-mail sestra: cheben.tibor@novapharm.sk


ORDINAČNÉ HODINY
Obedňajšia prestávka: 12:15 hod. – 12:45 hod.
Pondelok, Utorok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Streda: 07:30 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok: 07:30 hod. – 14:30 hod.
Piatok: 07:30 hod. – 13:00 hod.

 

Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »