• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Neordinujúci lekári

Lekár Dátum Zastupujúci
MUDr. Miloš Štefánik

Od 1.7. sa v ambulancii neordinuje.
Zástup :  piatok - MUDr. Štefánik - Svet zdravia , a.s. Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom,  t.č. 045/6709 122
            denne - MUDr. Dudinská  -  Svet zdravia , a.s. Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, po kontakte s recepciou 045/6709 122

od 03.07.2017
MUDr. Jeanetta Stejskalová od 04.12.2018 do 04.12.2018
MUDr. Kristína Wagnerová od 13.12.2018 do 13.12.2018
MUDr. Jeanetta Stejskalová od 21.12.2018 do 07.01.2019
MUDr. Judita Janičinová od 21.12.2018 do 21.12.2018
MUDr. Hedviga Móciková od 27.12.2018 do 28.12.2018
MUDr. Lýdia Kuviková od 27.12.2018 do 26.12.2018
MUDr. Michaela Šípková od 27.12.2018 do 04.01.2019
MUDr. Branislav Oltus od 27.12.2018 do 04.01.2019
MUDr. Emil Šramko; MUDr. Milan Mańkoš; MUDr. Roman Orlický od 27.12.2018 do 04.01.2019
MUDr. Helena Petková od 27.12.2018 do 28.12.2018
MUDr. Judita Janičinová od 27.12.2018 do 28.12.2018
Denzitometria - Jarmila Horňáková od 27.12.2018 do 28.12.2018
MUDr. Helena Hukelová

zástup: akútne stavy inter.amb. pri inter.odd.Nemocnica Zvolen, Svet zdravia Žiar nad Hronom

od 31.12.2018 do 31.12.2018
MUDr. Hedviga Móciková od 31.12.2018 do 31.12.2018
MUDr. Lýdia Kuviková od 31.12.2018 do 31.12.2018
MUDr. Helena Petková od 31.12.2018 do 31.12.2018
MUDr. Judita Janičinová od 31.12.2018 do 31.12.2018
Denzitometria - Jarmila Horňáková od 31.12.2018 do 31.12.2018
MUDr. Kristína Wagnerová od 31.12.2018 do 31.12.2018 MUDr. Nadiia Kutskir
MUDr. Mária Sliacka od 31.12.2018 do 04.01.2019
Brezno - MUDr. Ján Pančík

Zástup: akútne stavy MUDr. Gerbery Pavol, Brezno

od 02.01.2019 do 02.01.2019
MUDr. Mária Sliacka od 01.02.2019 do 01.02.2019
MUDr. Mária Sliacka od 04.03.2019 do 04.03.2019
MUDr. Mária Sliacka od 23.04.2019 do 23.04.2019
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »