• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Náš tím

Pracovná zdravotná služba NOVAPHARM, s.r.o. sa opiera o vysoko erudovanú a kvalitnú základňu vlastných lekárov a zariadení širokej palety medicínskych odborov zvyšujúcich kvalitu jej výstupov v oblasti prevencie poškodenia zdravia z práce. Spoločnosť disponuje širokým kolektívom interných pracovníkov verejného zdravotníctva v rámci celej Slovenskej republiky.

Pre zabezpečenie výkonu má pracovná zdravotná služba NOVAPHARM, s.r.o. vytvorení tím odborníkov zložený v zmysle vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.

Ambulancie:

Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »