• Moderná a zrekonštruovaná poliklinika

 • 16 odborných ambulancií

 • 4 oddelenia spoločných vyšetrovacích zložiek

  rádiodiagnostické, fyziatricko - rehabilitačné, oddelenie centrálnej sterilizácie a odd. klinickej biochémie

 • Možnosť rýchleho a priameho objednania

 • Dostupná pracovná zdravotná služba

Prínos pracovnej zdravotnej služby

Aké sú pre pozitíva zo zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov?

Priamy benefit: úspora z odstránenia, alebo zníženia :

 • nízkych pracovných výkonov zo zdravotných dôvodov
 • zdravotných rizík  poškodenia zdravia pri práci
 • pracovných úrazov/chorôb z povolania

Nepriamy benefit: 

 • zvýšenie kvality a produktivity práce
 • výhodnejšia pozícia na trhu
 • vyššie predpoklady na trvalo udržateľný ekonomický rast  

Nepeňažitý benefit:

 • zníženie fluktuácie
 • zvýšenie morálnej motivácie práce vo firme
 • dobrý pocit pri práci vo firme
 • antistresový účinok
 • efektívnejšia komunikácia pri zvyšovaní kvantity a kvality vykonávanej práce  

Benefit pre zamestnanca:

 • vyšší a kvalitnejší pracovný výkon – vyšší zárobok vášho zamestnanca
 • zvýšenie pracovného potenciálu vašich zamestnancov
 • prevencia poškodenia zdravia z práce
 • dlhodobejšie udržanie si práceschopnosti
Zdieľať článok
Prečo si vybrať nás?
 • Ľahká a rýchla dostupnosť polikliniky
 • Široká škála odborných ambulancií
 • Vynikajúce a moderné technické vybavenie
 • Komplexné služby rehabilitačného oddelenia
 • Profesionálny prístup a starostlivosť
 • Krátke doby objednania
Skupina zdravotníckych zariadení ProCare

Novapharm, s.r.o. Zvolen je jedným z členov skupiny zdravotníckych zariadení ProCare

Viac informácií »